FRAMSIDA - SKOG-OSKE - NANO-OSKE - AKTUELL - PUBLIKATIONER - KONTAKT Suomeksi | English  
 
   
 

 KARLEBYREGIONENS KOMPETENSCENTER

  Förmedlar expertis och hjälper sm-företag

 >>Kompetenscenter – vad är det?
 >>För vem är tjänsterna avsedda?
 >>Hur hjälper vi företagen?
 >>Vem utför arbetet?
 >>Vad har hittills gjorts?
 >>Företagseksempler

 

Vem utför arbetet? 

I anslutning till Karlebyregionens kompetenscenter verkar förutom Teknologicentret KETEK Ab
KETEK Ab och:

-Karleby universitetscenter Chydenius Chydenius
- Tammerfors tekniska universitet, institutionen för materiallära, plast-och elastomertekniska laboratoriet
-Mellersta Österbottens yrkeshögskola