FRAMSIDA - SKOG-OSKE - NANO-OSKE - AKTUELLT - PUBLIKATIONER - KONTAKT Suomeksi | English  
 
     
 

 KARLEBYREGIONENS KOMPETENSCENTER

  Förmedlar expertis och hjälper sm-företag

 >>Kompetenscenter – vad är det?
 >>För vem är tjänsterna avsedda?
 >>Hur hjälper vi företagen?
 >>Vem utför arbetet
 >>Vad har hittills gjorts?
 >>Företagseksempler

 

Hur hjälper vi företagen?

Vi producerar information åt sm-företagen i det ämne som de har behov av. T.ex. forskningsresultat, teknologier, patent, utvecklingstrender och internationalisering kan vara föremål för en utredning. Vi hjälper också i förberedelserna för större utvecklingsprojekt. Vi kan också hjälpa med att utreda om en idé är möjlig att utveckla till lönsam affärsverksamhet och testa din produkt under laboratorieförhållanden och i Mellersta Österbottens yrkeshögskolas kemiska pilothall Chemplant.

Vi söker den rätta experten som kan hjälpa ett företag att utveckla sin affärsverksamhet. Förutom att vi presenterar forskare och företagsrepresentanter för varandra, kan vi också hitta potentiella samarbetspartner från andra företag. Vi hjälper också till med att starta företagssamarbete.

 Vi hjälper företaget vidare i sökandet efter information, ifall det inte inom regionen hittas lämpligt kunnande för det ändamål som företaget är i behov av. Via kompetenscentrumprogrammet kan företaget bli delaktigt också i nationella och internationella projekt och få kontakt med experter på olika håll i Finland eller utomlands.