FRAMSIDA - SKOG-OSKE - NANO-OSKE - AKTUELL - PUBLIKATIONER - KONTAKT Suomeksi | English  
 
     
 

 KARLEBYREGIONENS KOMPETENSCENTER

  Förmedlar expertis och hjälper sm-företag

 >>Kompetenscenter – vad är det?
 >>För vem är tjänsterna avsedda?
 >>Hur hjälper vi företagen?
 >>Vem utför arbetet
 >>Vad har hittills gjorts?
 >>Företagseksempler

 

Kompetenscenter – vad är det?

Utan kunnande och information är det svårt för ett företag att utvidga och utveckla företagsverksamheten eller att utveckla nya produkter. Karlebyregionens kompetenscenter förenar sm-företag och forskningsinstitutioner, så att företagen uppnår framgång och idéer ger upphov till ny affärsverksamhet.

Våra specialområden är den kemiska industrin, industri som utnyttjar kemi, nanoteknologi och skogsprodukternas kemi. Förutom det enskilda företaget har också Karleby-, Kaustby- och Jakobstadsregionerna nytta av vår verksamhet. Dessa regioner utvecklas till allt mer dragningskraftiga, internationella och innovativa områden där kemiska industriföretag koncentreras.