ETUSIVU - METSÄOSKE - NANO-OSKE - AJANKOHTAISTA - JULKAISUT - YHTEYSTIEDOT Svenska | English  
 
   
 

 KOKKOLAN SEUDUN OSAAMISKESKUS

  Osaamisen välittäjä ja pk-yrityksen auttaja

 >>Mikä osaamiskeskus?
 >>Kenelle palvelut on tarkoitettu?
 >>Miten autamme yrityksiä?
 >>Kuka tekee?
 >>Mitä tähän asti?
 >>Yritysesimerkit
 

 

Metsästä kestävää liiketoimintaa, uusia tuotteita ja energiaa

Oletko kehittänyt uuden tuotteen metsäbiomassasta kuten hakkuutähteistä ja tarvitset apua sen kaupallistamisessa? Kiinnostaisiko tulla metsäalalle yrittäjäksi? Kaipaatko tietoa puupohjaisista biopolttoaineista? Osaamiskeskus voi auttaa.

Kokkolassa keskitytään metsäteollisuuden osalta metsäkemiaan. Päätavoitteena on saada metsästä uusia tuotteita, materiaaleja ja innovaatioita, saada metsäbiomassaa hyödynnettyä energiantuotannossa sekä saada uusia sovelluksia niin luonnonkuitukomposiiteille kuin puutuoteteollisuuden tuotteillekin.

Uusia tuotteita voivat olla esimerkiksi elintarvikkeet, kemianteollisuuden sovellukset, puutuotteiden nanopinnoitteet tai biomuovit. Raaka-aineena metsäbiomassaa eli kuoria, kantoja, oksia, neulasia, lehtiä, marjoja ja sieniä voi käyttää esimerkiksi pinnoite-, liima-, maali-, paperi-, rakennus- ja polymeeriteollisuuden sovelluksiin, terveysvaikutteisissa aineissa ja hienokemikaaleina. Uusien tuotteiden lisäksi Kokkolassa kehitetään niiden valmistusprosesseja. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa kehitetään biojalostamokonseptia erityisesti pk-sektorille.

Haluatko yrittäjäksi?

Metsässä on vielä paljon mahdollisuuksia pk-yrittäjälle. Uusia tuotteita syntyy jatkuvasti. Jos sinulla on idea, tuo se meille testattavaksi. Voimme yhdessä pohtia, onko sen menestykselle kaupallisia edellytyksiä.

Jos yrittäminen kiinnostaa, mutta omaa ideaa ei ole, suuryritykset tarjoavat osaamiskeskuksen kautta omia ei-strategisia innovaatioaiheitaan pk-yritysten hyödynnettäväksi. Näissä ideoissa on suuria mahdollisuuksia kehittää kannattavaa liiketoimintaa. Jos olet kiinnostunut suuryrityksiltä ylijääneistä ideoista, ole yhteydessä kehityspäällikköön.

Tiedon välittäjä ja yhteyksien luoja

Teemme erilaisia selvityksiä metsäalalta. Sen lisäksi järjestämme teknologiailtapäiviä ja seminaareja, joissa esitellään yritysten hyödynnettävissä olevia tuotteita ja tutkimustuloksia sekä verkotetaan tutkijoita ja yritysten edustajia.

Mukaan kansallisiin ja kansainvälisiin kuvioihin

Voimme etsiä asiantuntijoita koko kansallisen Uusiutuva metsäteollisuus -osaamisklusterin www.fifcluster.fi aihealueilta. Metsäkemian lisäksi tietoa on saatavilla esimerkiksi pakkaamisesta, komposiiteista, räätälöidystä kuidunhankinnasta, mittausteknologiasta ja älykkäistä puurakenteista. Kauttamme yritykset voivat osallistua myös kansainvälisiin hankkeisiin ja löytää uusia yhteistyökumppaneita.

Kehityspäällikkö
TkT Leena Favén
044 7250 273
etunimi.sukunimi@ketek.fi