FRAMSIDA - SKOG-OSKE - NANO-OSKE - AKTUELL - PUBLIKATIONER - KONTAKT Suomeksi | English  
 
   
 

 KARLEBYREGIONENS KOMPETENSCENTER

  Förmedlar expertis och hjälper sm-företag

 >>Kompetenscenter – vad är det?
 >>För vem är tjänsterna avsedda?
 >>Hur hjälper vi företagen?
 >>Vem utför arbetet
 >>Vad har hittills gjorts?
 >>Företagseksempler

 

Nanoteknologi för den kemiska industrins tillväxt och lönsamhet

När du funderar på hur man skulle kunna tillämpa nanoteknologi i din egen affärsverksamhet – låt kompetenscentret hitta åt dig den rätta experten som kan hjälpa dig.

Vid Karlebyregionens kompetenscenter koncentrerar man sig på nanoteknologi inom den kemiska industrin och inom industri som utnyttjar kemi, såsom t.ex. gruv-, båt- eller förpackningsindustrin. Huvudmålsättningen är att befrämja användningen av nanoteknologi: man strävar efter att företagen skall börja använda nanoteknologi, så att deras konkurrenskraft förbättras. Vi strävar efter att inom det kemiska området uppmuntra nyskapande verksamhet inom nanoteknologiområdet och vi befrämjar kommersialisering av uppfinningar. I nejden finns redan nu en hel del kunnande inom nanoteknologi såväl vad gäller tillverkning som tillämpning och vi strävar efter att främja användningen av detta kunnande.

Inom nanoteknologin koncentrerar vi oss speciellt på metallkemikalier samt på polymer- och kompositmaterial. Vi hjälper aktivt företag också i hälso-, säkerhets- och miljöärenden som hänför sig till nanoteknologi samt inom nanoteknologier som strävar till skydd och välmående för vatten, luft och jordmån. Vi producerar också information för företagen vad beträffar lagstiftning gällande nanoteknologi och registrering av kemikalier (REACH). Tillsammans med företagen kan vi fundera på hur deras produktionsprocesser borde förändras, för att de möjligheter som nanoteknologin erbjuder skall kunna utnyttjas.

Verksamheten i Karleby är en del av det nationella Kompetensklustret inom nanoteknologi (länk www.nanocluster.fi Vi kan således leta efter en expert varifrån som helst i Finland åt dig – en databas som innehåller uppgifter om finländska nano-experter och forskningsutrustning inom nanoteknologi-området finns sammanställd www.findnano.fi

Nanotillämpningscentret hämtar forskningsresultat till företagen

I Karleby håller man på att starta ett Nanotillämpningscenter NAPCE, som letar efter goda resultat från forskningsvärlden och för dem vidare till företagen. Målsättningen är att snabbt få tillämpningsändamål för resultat från nanoteknologiforskningen eller att kommersiellt dra fördel av dem.

Vi arrangerar också teknologieftermiddagar och seminarier, där man presenterar existerande produkter och forskningsresultat och där man skapar nätverk mellan forskare och företagens representanter.

Utomlands?

Via kompetenscentret kan ett sm-företag komma med i såväl nationella som internationella projekt. Från Kompetensklustret för nanoteknologi kan man få finansiering för t.ex. ett utlandsbesök eller för att bjuda en utländsk toppexpert till Finland. Till verksamheten hör också arrangering av mässframträdanden: ett sm-företag kan enkelt och förmånligt komma med på den gemensamma avdelningen Nanotech Finland.

Utvecklingschef
FD Hanna-Kaisa Koponen
044 7250 270
förnamn.efternamn@ketek.fi