FRAMSIDA - SKOG-OSKE - NANO-OSKE - AKTUELLT - PUBLIKATIONER - KONTAKT Suomeksi | English  
 
   
 

 KOKKOLAN SEUDUN OSAAMISKESKUS

  Osaamisen välittäjä ja pk-yrityksen auttaja

 >>Kompetenscenter – vad är det?
 >>För vem är tjänsterna avsedda?
 >>Hur hjälper vi företagen?
 >>Vem utför arbetet
 >>Vad har hittills gjorts?
 >>Företagseksempler

 

Företagssida

Hur har sm-företagen dragit nytta av verksamheten vid Karlebyregionens kompetenscenter? Läs om två exempel på vårt arbete under den senaste tiden.

KWH Mirka fann en ny riktning för sin produktion

KWH Mirka, som tillverkar slipmedelsprodukter och –tillbehör, blev intresserat av ett nytt material och tog kontakt med Karlebyregionens kompetenscenter. År 2008 kartlade man vid kompetenscentret för KWH Mirkas räkning nya limhartser lämpliga för slipmedelsindustrin. Dylika hittades också och samtidigt uppstod behovet att bygga en ny produktionslinje som använder dessa limhartser. Inom det Tekes-projekt som startades byggs en ny produktionslinje som kommer att snabba upp produktionen och som är mera miljövänlig än tidigare linjer.   

”Det är fint att det i regionen finns ett kompetenscenter som har lämpliga idéer för våra behov samt utrustning och kompetens. Kompetenscentret förstår såväl kemi som vår affärsverksamhet. Jag rekommenderar också andra företag att använda sig av kompetenscentrets expertis”, säger KWH Mirkas utvecklingschef Mats Sundell .

www.mirka.fi

Charcoal Finland Ab fick reda på nya lagparagrafer som berör en ny produkt

Företaget Charcoal Finland Ab i Alavieska tillverkar björkdestillatbaserade produkter av finländsk björk. Deras EcoKoivu-produkt används som repellent mot sorkar och hjortdjur. Produkten är biologiskt nedbrytbar och den ersätter av olja framställda syntetiska kemikalier som också ur miljöhänseende är mera riskabla än björkdestillat.

Likväl har repellentet endast fått tillstånd för försöksverksamhet i Finland. Vid Karlebyregionens kompetenscenter arbetar man nu för erhållande av en treårig förlängning av tillståndet för försöksverksamhet, så att testandet av björkdestillatet kan fortsätta.

”Just nu måste man få till stånd nya enklare tillståndsförfaranden än tidigare för bionedbrytbara, träbaserade bekämpningsmedel. Förfarandet bör vara bättre anpassat och gratis. Ett enskilt litet företags kunnande och möjligheter räcker inte till för att åstadkomma detta”, säger Charcoal Finlands styrelseordförande Erkki Pyy .

Kompetenscentret har också hjälpt Charcoal Finland att samla uppgifter om olika lagar och förordningar som gäller för björkdestillat.

www.charcoalfinland.fi

Hur kan vi hjälpa ditt företag?

Har ditt företag behov av att utreda lagstiftningens kringelikrokar, användningen av nya material, tillståndet på den internationella marknaden eller möjligheterna att ta i bruk en ny produkt? Befinner sig verksamheten vid ditt företag vid en korsväg där du funderar på vilken riktning som bör väljas? Skulle du vilja starta ett stort produktutvecklingsprojekt?

Vid kompetenscentret kan du hitta hjälp för din uppgift. Vi hjälper dig att kartlägga nya utvägar, vi söker information, experter och samarbetspartner. Kontakta oss!